Vastuullisuus

HYVÄ HALLINTO

Karstulan Kisa-Veikkojen hallitus on sitoutunut vastuullisuuden edistämiseen seuratyössä. Noudatamme toiminnassamme Voimisteluliiton Voimistelun eettisiä periaatteita sekä Olympiakomitean Reilun Pelin eettisiä periaatteetteita.

Seuran toiminta on avointa. Seuran säännöt ovat ajan tasalla ja ne kaikkien saatavilla seuran verkkosivuilla. Toimintatavat sekä eri toimijoiden vastuualueet sovitaan vuosittain toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Seuran tiedot ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla. Jäsenrekisteriä ylläpidetään Hoika-järjestelmän avulla. Seuran vastuullisuusasioista vastaa hallitus. Seuralla ei ole palkattua henkilöstöä. Kaikki seura- ja ohjaustoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

 

TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Karstulan Kisa-Veikoille on laadittu pelisäännöt, jotka koskevat kaikkia seuratoimijoita.

Valmentajat ovat keskeisessä asemassa turvallisen toimintaympäristön toteuttamisessa. Seurassa toimitaan yhteisten arvojen ja ohjeiden mukaisesti.

Kaikkien joukkueiden valmentaja laatii ryhmänsä kanssa pelisäännöt ja vastaa niiden toteutumisesta. Ryhmien säännöt toimitetaan tiedoksi myös vanhemmille. Lasten ja nuorten joukkueissa toteutetaan apuohjaajakäytäntöä. Apuohjaajat tukevat valmentajien jaksamista ja lisäävät osallistujien henkilökohtaista ohjausta.

Mahdollisten epäkohtien ilmaantuessa valmentajat pyrkivät ratkaisemaan tilanteen pelisääntöihin peilaten. Jos ongelmat eivät ratkea, valmentajat ovat pikaisesti yhteydessä muuhun seurajohtoon.

Kiusaaminen, häirintä tai muu epäasiallinen käyttäytyminen eivät kuulu seuran toimintaan. Kaikkeen epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi. Kiusaamiselle seurassa on 0-toleranssi. Harrastajat tietävät, että epäasiallista käyttäytymistä kohdatessaan voi asiasta luottamuksellisesti keskustella Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa.

Hallituksen vastuulla on seuran turvallisen toiminnan toteuttaminen.

 

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

Seuratoiminnassa on sitouduttu osallistujien yhdenvertaiseen kohteluun. Seuratoimijoiksi tässä yhteydessä katsotaan kuuluvan hallitus, ohjaajat, valmentajat, harrastajat sekä lasten/nuorten huoltajat.

Valmentaja kohtelee kaikkia harrastajia yhdenvertaisesti riippumatta harrastajan taitotasosta, fyysisestä olemuksesta, sukupuolesta ja syntyperästä. Karstulan Kisa-Veikoissa toiminnan ydinajatusta ohjaa lapsilähtöisyys. Seurassa jokainen lapsi pääse mukaan joukkueeseen ja halutessaan myös kilpailukokoonpanoon. Seurassamme ei ole tasokokeita. Kaikki seuran eri-ikäiset harrastajat esiintyvät yhteisissä näytöksissä. Valmentajille järjestetään yhteisiä tapaamisia ja koulutusta säännöllisesti. 

Harrastamisen kustannukset pyritään pitämään maltillisina siten, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa vanhempien tulotasosta riippumatta. Seuran varoilla voidaan tarvittaessa (hallituksen päätöksellä) mahdollistaa ilmainen osallistuminen vähävaraisille lapsille.

 

ANTIDOPING

Karstulan Kisa-Veikot on sitoutunut noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä, Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

 

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

Karstulan kunnassa on aloitettu ilmasto-ohjelman laatiminen, johon myös paikkakunnan yhdistystoimijat halutessaan osallistuvat. Karstulan Kisa-Veikot ovat mukana ilmastotyössä.

 

Toimenpiteemme ilmastokuormituksen vähentämiseksi:

  • seura kannustaa perheitä kimppakyyteihin kuljettaessaan lapsia harjoituksiin
  • liikuntahallin läheisyydessä asuvia harrastajia kannustetaan kulkemaan harjoituksiin kävellen tai pyöräillen
  • kilpailuihin ja tapahtumiin matkustetaan seuran järjestämällä yhteiskuljetuksella
  • seuran järjestämissä tapahtumissa pyritään välttämään kaikenlaista hävikkiä sekä jätteen määrää
  • arvostamme lähiruokaa ja lähipalveluja
  • pyrimme kierrättämään pukuja, harjoitus- ja edustusasuja sekä kilpailuvälineitä mahdollisuuksien mukaan
  • lasten liikuntatunneilla käytetään liikuntavälineinä kierrätysmateriaalia: sanomalehtiä, muovikanistereita, vanhoja verhoja ym.
  • seuran liikuntavälineet ovat ryhmien yhteisiä ja ne ovat kaikkien yhteisessä käytössä
  • hankinnat harkitaan ja suunnitellaan huolella